sprawy zagraniczne

Posiedzenie Międzyresortowego Zespołu do spraw Promocji Polski za Granicą

środa, 25 stycznia 2017 r.

Na styczniowym posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu ds. promocji Polski za granicą, które odbyło się 23 stycznia br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, podsumowano dotychczasową pracę Zespołu, powołanego Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2016r. Członkowie Zespołu przedstawili również swoje plany na najbliższy rok.

Istotą pracy Międzyresortowego Zespołu ds. promocji Polski za granicą jest koordynacja promocji Polski prowadzonej przez resorty i instytucje im podległe i nasz Zespół podjął działania w kilku niezwykle istotnych obszarach dotyczących promocji naszego kraju - powiedział jego Przewodniczący, Adam Lipiński Sekretarz Stanu w KPRM.

W ramach prowadzonych działań powołano 10 zespołów zadaniowych m.in. ds. marki Polska, promocji turystycznej i sportowej oraz promocji gospodarczej tworząc nowe możliwości współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami. Opracowano schemat współpracy rzeczników prasowych w administracji publicznej, przygotowano wytyczne dla organizacji wizyt studyjnych przez ministerstwa i jednostki im podległe dla dziennikarzy zagranicznych i innych osób reprezentujących środowiska opiniotwórcze, a także przygotowano propozycję ujednolicenia zasad komunikacji Marki Polska.

Niezwykle ważnym dokumentem, nad którym będą także w tym roku kontynuowane prace jest strategia określająca kierunki promocji Polski na lata 2017-2027 - podkreślił wiceprzewodniczący Międzyresortowego Zespołu Jan Dziedziczak, Sekretarz Stanu w MSZ, wskazując również na konieczność wzmacniania współpracy ze środowiskami opiniotwórczymi i dziennikarzami za granicą.

Wśród zaplanowanych działań zgłoszonych przez Zespoły zadaniowe na najbliższy rok znalazły się m.in. zbudowanie systemu współpracy z podmiotami zaangażowanymi w promocję Polski, w tym z Polską Fundacją Narodową, przygotowania do Programu "Niepodległa 2018", kontynuacja prac nad realizacją Programu Gospodarczego - Ekspancja Zagraniczna.

Kolejne posiedzenie Zespołu planowane jest w lutym br. i przedmiotem obrad będzie działalność nowo powstałej Polskiej Fundacji Narodowej oraz funkcjonowanie Polskiej Organizacji Turystycznej zapowiedział Minister A. Lipiński, dziękując członkom Zespołu za dotychczasową pracę.

Dodaj komentarz

Podpis
Komentarz
W celu weryfikacji wprowadź wynik działania (cyfrą)
siedem plus zero =

Adam Lipiński, założyciel i lider partii „Prawo i Sprawiedliwość” na Dolnym Śląsku

W latach 70-tych – działacz opozycji demokratycznej we Wrocławiu i Legnicy

W latach 80-tych – działacz „Solidarności”, 8 lat w strukturach konspiracyjnych, wydawdca i redaktor czasopism i książek tzw. drugiego obiegu, założyciel organizacji Ruch Społeczny Solidarności, a następnie, już po przełomie, stowarzyszenia Centrum Demokratyczne

W latach 90-tych – działacz Porozumienia Centrum na Dolnym Śląsku, poseł I kadencji (1991-1993) z Wrocławia, założyciel, redaktor, a następnie wydawca wychodzącego w Warszawie tygodnika społeczno-politycznego „Nowe Państwo”

Założyciel i lider partii „Prawo i Sprawiedliwość” na Dolnym Śląsku