sprawy zagraniczne

Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Węgier dla Adama Lipińskiego

czwartek, 27 października 2016 r.

W uznaniu zasług w obaleniu systemu komunistycznego, w 60 rocznicę Poznańskiego Czerwca i Węgierskiego Października, uznanym przez Polskę i Węgry za Rok Solidarności Polsko-Węgierskiej, Prezydent Węgier Janos Ader przyznał Adamowi Lipińskiemu jedno z najwyższych węgierskich odznaczeń państwowych, Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Węgier.

Odznaczenie wręczył wicepremier Zsolt Semjen podczas uroczystości w gmachu Parlamentu Węgier 27 października (czwartek). Jak podkreślił w swoim wystąpieniu wicepremier Semjen, Adam Lipiński wykazał się niezłomną i konsekwentną aktywnością przeciwko komunistycznej represji. W uzasadnieniu przyznania odznaczenia przypomniano aktywność ministra Lipińskiego w strukturach demokratycznej opozycji m.in. Komitecie Samoobrony Społecznej, biurze wydawniczym NSZZ „Solidarność” a także jego kluczową  rolę w niezależnym ruchu wydawniczym – redagowanie najważniejszych periodyków – Progres, Kret, Nowa Republika, Konkret, Przegląd Myśli Niezależnej, Region – na łamach których informowano także o historii, problemach i sytuacji ruchów opozycyjnych w krajach naszego regionu, w tym i Węgier.
 
- Niezwykle się cieszę z przyznanego wyróżnienia, tym bardziej, że otrzymuje je od rządu, który jest nam tak bliski – powiedział minister Adam Lipiński, podkreślając jednocześnie, że Unii Europejskiej jest potrzebna bliska współpraca Polski i Węgier.
 
Po uroczystości wręczenia odznaczenia minister Adam Lipiński otworzył konferencję o solidarności polsko-węgierskiej w 1956 r. i współpracy w latach 80.  z udziałem węgierskich i polskich opozycjonistów. Otwierając sympozjum Adam Lipiński nakreślił historię Polskiego Państwa Podziemnego oraz powojennego antykomunistycznego ruchu oporu.W konferencji wzięli udział m.in. byli ambasadorowie Węgier w Polsce Akos Engelmayer i Ivan Baba, a także uczestnik rewolucji 1956 r. Tibor Pakh, który spędził 12 lat w więzieniu za działalność „kontrrewolucyjną”, a w 1980 r. wraz z polskimi działaczami podjął strajk głodowy w Podkowie Leśnej na znak solidarności z więzionymi polskimi opozycjonistami. 

Dodaj komentarz

Podpis
Komentarz
W celu weryfikacji wprowadź wynik działania (cyfrą)
trzy plus zero =

Adam Lipiński, założyciel i lider partii „Prawo i Sprawiedliwość” na Dolnym Śląsku

W latach 70-tych – działacz opozycji demokratycznej we Wrocławiu i Legnicy

W latach 80-tych – działacz „Solidarności”, 8 lat w strukturach konspiracyjnych, wydawdca i redaktor czasopism i książek tzw. drugiego obiegu, założyciel organizacji Ruch Społeczny Solidarności, a następnie, już po przełomie, stowarzyszenia Centrum Demokratyczne

W latach 90-tych – działacz Porozumienia Centrum na Dolnym Śląsku, poseł I kadencji (1991-1993) z Wrocławia, założyciel, redaktor, a następnie wydawca wychodzącego w Warszawie tygodnika społeczno-politycznego „Nowe Państwo”

Założyciel i lider partii „Prawo i Sprawiedliwość” na Dolnym Śląsku