O mnie

Mój życiorys

Ekonomista, redaktor i wydawca, założyciel i szef partii Prawo i Sprawiedliwość na Dolnym Śląsku.

Urodzony w 1956 roku, ukończył LO nr II w Legnicy i studia na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Pracował m. in. w Zakładach Odzieżowych „Hanka” w Legnicy i Zarządzie Regionalnym NSZZ „S” we Wrocławiu.


Działacz opozycji demokratycznej. W latach 70. członek Studenckiego Komitetu Solidarności, a następnie rzecznik Komitetu Samoobrony Społecznej w Legnicy. W roku 1981 szef Oficyny Wydawniczej Solidarności we Wrocławiu. W stanie wojennym ukrywał się działając w konspiracji do 1989 roku. Był m.in. szefem poligrafii Regionalnego Komitetu Strajkowego (RKS) we Wrocławiu, założył organizację Ruch Społeczny Solidarność, był redaktorem kilku wydawnictw książkowych i czasopism, m. in. Wydawnictwa Kret, miesięczników - Konkret, Nowa Republika, kolportowanych głównie na terenie Dolnego Śląska (Wrocław, Legnica, Głogów, Jelenia Góra i w Warszawie).


Po uzyskaniu niepodległości w 1989 roku działacz polityczny.

 

W 1989 prezes stowarzyszenia Centrum Demokratyczne, członek Komitetu Obywatelskiego we Wrocławiu, założyciel Porozumienia Centrum na Dolnym Śląsku i poseł PC pierwszej kadencji Sejmu III RP (1991–1993).


Redaktor naczelny, a następnie wydawca wychodzącego w Warszawie ogólnopolskiego tygodnika społeczno-politycznego „Nowe Państwo”.

 

Założyciel partii Prawo i Sprawiedliwość na Dolnym Śląsku. Poseł na Sejm czwartej i piątej kadencji z ramienia tej partii z okręgu legnicko-jeleniogórskiego.


4 listopada 2005 roku powołany na stanowisko sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W okresie od lipca 2006r. do listopada 2007r. pełnił funkcję Szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów - Jarosława Kaczyńskiego, był odpowiedzialny za współpracę rządu z parlamentem oraz za politykę wspierania demokracji w krajach postkomunistycznych – szef specjalnie powołanego zespołu zajmującego się tą problematyką.

Koordynator kilkukrotnego wyjazdu obserwatorów na wybory na Ukrainie, m.in. organizator najliczniejszej grupy obserwatorów w trakcie tzw. pomarańczowej rewolucji (łącznie ok. 1.500 osób). Organizator projektów medialnych skierowanych na Białoruś, m.in. Radia Racja i telewizji Bielsat. Współautor ustawy Karta Polaka nadającej specjalne uprawnienia Polakom mieszkającym na Wschodzie, poza granicami kraju.

Przewodniczący Polsko-Mołdawskiego Zespołu Parlamentarnego. Inicjator projektów związanych z pomocą dla opozycji kubańskiej, m.in. organizator akcji zbierania podpisów w polskim parlamencie w obronie więźniów politycznych na Kubie.

W wyborach parlamentarnych 21 października 2011 roku ponownie wybrany posłem na Sejm RP z ramienia PiS z okręgu legnicko-jeleniogórskiego.

Obecnie wiceprezes partii Prawo i Sprawiedliwość, członek Komitetu Politycznego partii oraz przewodniczący Rady Regionalnej na Dolnym Śląsku oraz prezes Zarządu Okręgowego PiS w Legnicy. Od listopada 2015 r. Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Żonaty, jedno dziecko.

Adam Lipiński, założyciel i lider partii „Prawo i Sprawiedliwość” na Dolnym Śląsku

W latach 70-tych – działacz opozycji demokratycznej we Wrocławiu i Legnicy

W latach 80-tych – działacz „Solidarności”, 8 lat w strukturach konspiracyjnych, wydawdca i redaktor czasopism i książek tzw. drugiego obiegu, założyciel organizacji Ruch Społeczny Solidarności, a następnie, już po przełomie, stowarzyszenia Centrum Demokratyczne

W latach 90-tych – działacz Porozumienia Centrum na Dolnym Śląsku, poseł I kadencji (1991-1993) z Wrocławia, założyciel, redaktor, a następnie wydawca wychodzącego w Warszawie tygodnika społeczno-politycznego „Nowe Państwo”

Założyciel i lider partii „Prawo i Sprawiedliwość” na Dolnym Śląsku