Uroczystości 40. rocznicy powstania NSZZ "Solidarność" we Wrocławiu

W dniu 26 sierpnia 2020 r. Pan Minister Adam Lipiński wziął udział w obchodach 40. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” we Wrocławiu. Uroczystości odbyły się na placu przed Centrum Historii Zajezdnia, w miejscu, gdzie przed czterdziestoma laty rozpoczął się strajk.

Po przemówieniach zaproszonych gości nastąpiło udekorowanie dawnych działaczy „Solidarności” Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Następnie złożono kwiaty pod tablicą „Solidarności” przy dawnej Zajezdni nr 7 przy ul. Grabiszyńskiej. Wśród składających kwiaty był Minister Adam Lipiński wraz z Posłem na Sejm RP Pawłem Hreniakiem.