Spotkanie z Wójtem Gminy Ruja

W dniu 10 lipca 2020 r. Pan Minister Adam Lipiński wziął udział w spotkaniu z Panem Pawłem Gregorczukiem Wójtem gminy Ruja, podczas którego wręczył promesę w wysokości 500 tysięcy złotych dla Gminy Ruja w ramach rządowego programu Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ponadto w spotkaniu wziął udział Pan Minister Krzysztof Kubów oraz lokalni samorządowcy.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast. Łącznie w skali całego kraju to aż 6 miliardów złotych. Jest to droga zrównoważonego rozwoju, która w równym stopniu wspiera duże miasta, jak i najmniejsze miejscowości. Kwoty dotacji dla poszczególnych samorządów wynikają z relacji wydatków majątkowych oraz zamożności gmin i powiatów. 

Środki przekazane przez rząd będzie można wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje, m.in.  remonty szkół i przedszkoli, inwestycje w wodociągi i kanalizację, budowę żłobków, drogi – a także inne niezbędne lokalne działania.