Konkurs - "Pierwsze lata Niepodległości"

W dniu 08 listopada 2019 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy odbyła się III edycja konkursu historycznego pn. „Pierwsze lata Niepodległości”, który został objęty honorowym patronatem przez Ministra Adama Lipińskiego. Konkurs składał się z części pisemnej oraz ustnej i był skierowany do uczniów klas pierwszych. Celem konkursu było pogłębienie i utrwalenie wiedzy historycznej oraz krzewienie postaw patriotycznych wśród młodzieży.

O godzinie 11:11 odbyło się wspólne odśpiewanie 4-zwrotkowego hymnu narodowego w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

Projekt konkursu został zorganizowany we współpracy z Panią Haliną Tamiołą – Dyrektor szkoły oraz z nauczycielami historii Panią Agnieszką Grzywacz i Panią Joanną Piskorską- Gomoliszek.

Za udział w konkursie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. Zwycięzcom serdecznie GRATULUJEMY!