Spotkanie z Ambasadorem Palestyny

W związku z pełnioną funkcją Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego w dniu 29 października 2019 r. odbyłem kurtuazyjne spotkanie z Panem Mahmoudem Khalifą, Ambasadorem Palestyny.