Konferencja - Fundusze równych szans

W dniu 23.10.2019 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się Konferencja pt. "Fundusze równych szans sposobem na przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu, ekonomicznemu i technologicznemu", którą zorganizowałem jako Sekretarz Stanu w KPRM, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania.

Celem Konferencji była wymiana wiedzy i doświadczeń przez beneficjentów projektów dofinansowanych z programów operacyjnych takich jak: Wiedza, Edukacja, Rozwój, Polska Cyfrowa, Infrastruktura i Środowisko, Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia, Rozwój Obszarów Wiejskich oraz Regionalnych Programów Operacyjnych.

Uczestnikami Konferencji byli m.in. Minister Anna Gembicka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Minister Iwona Michałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Minister Andrzej Bittel, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz eksperci.