Konferencja - Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

W dniu 30.09.2019 r. Minister Adam Lipiński uczestniczył w konferencji zorganizowanej przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. W konferencji wziął udział Prezes Zarządu LSSE S.A. Pan Krzysztof Sadowski oraz Wiceprezes Zarządu Pan Przemysław Bożek.

Podczas konferencji prasowej została ogłoszona informacja o wchłonięciu spółki Legnickiego Parku Technologicznego LETIA S.A. przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. Zmiana władzy i usprawnienie sposobu zarządzania spółką, pozwoliły na uratowanie spółki, jak i wypracowanie kilkusettysięcznego zysku.