Projekt Narodowej Strategii Onkologicznej

W dniu 29.08.2019 r. odbyło się spotkanie dotyczące uzgodnień międzyresortowych w sprawie projektu Narodowej Strategii Onkologicznej, które jako Sekretarz Stanu zorganizowałem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wzięli w nim udział m.in. Minister Sławomir Gadomski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia; Minister Anna Gembicka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju; Minister Wojciech Maksymowicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego; przedstawiciele ministerstw i instytucji państwowych; eksperci w dziedzinie onkologii i hematoonkologii oraz przedstawiciele organizacji pacjentów.

Jako gospodarz spotkania bardzo dziękuję za merytoryczne prezentacje i dyskusje w tak ważnym dla Polaków temacie.