Spotkanie z przedstawicielami Polskich Amazonek - Ruch Społeczny

W dniu 11 czerwca 2019 r. Minister Adam Lipiński, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania, Pełnomocnik Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów spotkał się z reprezentantami Polskich Amazonek - Ruchem Społecznym. Stowarzyszenie zrzesza pacjentów, lekarzy oraz osoby działające na rzecz rozwoju polskiej onkologii. Goście podkreślili wagę profilaktyki i edukacji w działaniach związanych z przeciwdziałaniem chorób nowotworowych oraz zaapelowali o stworzenie systemowych rozwiązań w tym zakresie.