Ośrodek Wczesnej Interwencji

W dniu 16 kwietnia 2019 r., Minister Adam Lipiński, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania, Pełnomocnik Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego, odwiedził Ośrodek Wczesnej Interwencji prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przy ul. Pilickiej w Warszawie. Jest to pierwsza placówka tego typu, która powstała w Polsce. Ośrodek oferuje kompleksowe wsparcie dzieciom z nieprawidłowym rozwojem. W Polsce istnieje jedynie kilkadziesiąt placówek tego typu, niestety nadal brakuje w Polsce tak kompleksowych ośrodków. Minister A. Lipiński zapewnił o swoim wsparciu dla wyodrębnienia wczesnej interwencji w polskim systemie zdrowia. Zaprosił również przedstawicieli PSONI do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, aby na płaszczyźnie rządowej poruszyć ten ważny problem.