Zaproszenie na konferencję - "Udział kobiet w misjach zagranicznych"

Pan Adam Lipiński - Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania, a także Minister Spraw Zagranicznych, Minister Obrony Narodowej oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji serdecznie zapraszają na konferencję „Udział kobiet w misjach zagranicznych”.

Konferencja odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2019 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3 w Warszawie w godz. 9:00 – 15:00 Celem konferencji jest podkreślenie udziału i roli kobiet w misjach i operacjach zagranicznych, zwrócenie uwagi na potrzeby ochrony i wsparcia ofiar, w tym kobiet i dzieci podczas konfliktów zbrojnych oraz w środowisku pokonfliktowym, jak również dyskusja nad sytuacją kobiet powracających z misji zagranicznych.

W konferencji wezmą udział m.in. przedstawiciele i przedstawicielki służb biorących udział w operacjach i misjach zagranicznych, środowisk naukowych, administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych. Zapraszamy do zapoznania się z programem wydarzenia. Konferencja będzie miała charakter interaktywny. Udział w konferencji jest bezpłatny.

W celu potwierdzenia udziału w konferencji proszę wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się pod linkiem.