Spotkanie z Ministrem Zdrowia Panem Łukaszem Szumowskim

18 grudnia 2018 roku Adam Lipiński, Sekretarz Stanu w KPRM, Pełnomocnik Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego wraz z przedstawicielami Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną uczestniczył w spotkaniu z Panem Łukaszem Szumowskim, Ministrem Zdrowia. Tematem rozmowy była potrzeba wyodrębnienia wczesnej interwencji w polskim systemie zdrowia jako świadczenia o wielkim znaczeniu dla zdrowia i rozwoju najmłodszych dzieci.