Sejm - uroczystości zapalenia lampy chanukowej z okazji święta świateł

5 grudnia 2018 r. Minister Adam Lipiński, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania wziął udział w uroczystym zapaleniu lampy chanukowej z okazji żydowskiego Święta Świateł. Chanukowe świece, których światło symbolizuje pokój, tolerancję i wolność, zapalili wspólnie Wicemarszałek Sejmu RP Beata Mazurek, Naczelny Rabin Izraela Dawid Baruch Lau oraz Rabin Szalom Dow Ber Stambler.

Relacja z wydarzenia jest dostępna na stronie internetowej Sejmu RP