KPRM - spotkanie z przedstawicielami Grupy Roboczej ONZ ds. dyskryminacji kobiet w prawie i praktyce

3 grudnia 2018 r. Adam Lipiński, Sekretarz Stanu w KPRM, Pełnomocnik Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania spotkał się z przedstawicielami Grupy Roboczej ONZ ds. dyskryminacji kobiet w prawie i praktyce - panią Melissą Upreti, przewodnicząca Grupy Roboczej ONZ ds. dyskryminacji kobiet w prawie i praktyce, panią Ivaną Radačić, członkiem Grupy Roboczej ONZ ds. dyskryminacji kobiet w prawie i praktyce, panią Hannah Wu, członkiem Sekretariatu ONZ oraz panem Shawky Seif El Nasrem, członkiem Sekretariatu ONZ. Minister przedstawił swoje kompetencje jako pełnomocnika i opowiedział o swojej pracy. Goście poruszyli kwestie praw kobiet, działania społeczeństwa obywatelskiego oraz realizację zapisów ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.