Spotkanie z Karimą Bennoune

W październiku odbyło się spotkanie Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania i Społeczeństwa Obywatelskiego Adama Lipińskiego z Karimą Bennoune - Specjalnym Sprawozdawcą do spraw kulturalnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Podczas spotkania zostały poruszone, m.in. kwestie związane z równym traktowaniem oraz mniejszościami religijnymi, etnicznymi i narodowymi.